Mike McGlinchey Authentic Jersey MYŚLI KS. BOSKO | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

MYŚLI KS. BOSKO

KS. BOSKO I MŁODZI

“„W sprawach, które przynoszą korzyść błądzącej młodzieży lub służą zdobywaniu dusz dla Boga – posuwam się aż do zuchwałości”.
“Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał”.
“Tutaj z wami czuję się dobrze: właśnie przebywanie z wami jest moim życie”.
“Zdajcie sobie sprawę z tego, że kiedy jestem, jestem cały dla was”.
” Nie mam innego celu na względzie, jak troskę o waszą korzyść moralną, intelektualną i fizyczną. Ja dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i dla was jestem w stanie również oddać swoje życie”.
“Chcę ci podarować przepis na świętość: po pierwsze, radość; po drugie, obowiązki związane z nauką i modlitwa; po trzecie, czynienie dobra względem wszystkich”.
„Jest rzeczą wypróbowaną, że najskuteczniejszym wsparciem dla młodych jest sakrament spowiedzi i komunia św.”
„Zawierzcie każdą rzecz Jezusowi Eucharystycznemu i Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda”.
„Aby młodzi nie tylko byli kochani, ale żeby oni sami poznali, że są kochani”.
„Ten kto wie, że jest kochany i kto jest kochany, otrzyma wszystko, zwłaszcza od młodzieży”.
„Celujmy w tym, aby formować uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.”
“Tylko chrześcijanin może stosować z powodzeniem System Prewencyjny. Zasadza się on całkowicie na rozumie, religii i dobroci”.
„Martw się raczej o to, by być kochanym, a nie o to, by się ciebie bano”.
„Nie polecam wam pokuty, surowości, lecz pracę, pracę, pracę”.

KS. BOSKO I MADONNA

 “Racje naszej pobożności maryjnej są następujące: Maryja jest najświętsza ze wszystkich stworzeń, Maryja jest Matką Boga, Maryja jest naszą Matką”.
„Ten, kto pokłada ufność w Maryi, nigdy się nie zazna zawodu”. Maryja chce rzeczywistości, a nie pozoru”. Maryja nie czyni rzeczy połowicznie”.
“Maryja Wspomożycielka otrzymała i otrzyma zawsze szczególne łaski, także nadzwyczajne i cudowne dla tych, którzy przyczyniają się do tego, aby dać chrześcijańskie wychowanie młodzieży zagrożonej – poprzez dzieła, porady, dobry przykład lub po prostu poprzez modlitwę”.
„Maryja jest naszą przewodniczką, naszą mistrzynią, naszą matką”.
Najświętsza Maryja była nam zawsze matką”.
„Drodzy młodzi, macie wielkie wsparcie, potężną broń przeciwko zasadzkom szatana w nabożeństwie do Najświętszej Maryi”.
„Maryja zapewnia nas o tym, że gdy będziemy Jej czcicielami, zaliczy nas do swoich synów, okryje swoim płaszczem, napełni błogosławieństwami na tym świecie, abyśmy później dostąpili Raju”.
„Maryja jest Matką Boga i Matką naszą, Matką potężną i litościwą, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi łaskami”.
„Jesteśmy na tym świecie, jak na wzburzonym morzu, jak na wygnaniu, na padole łez. Maryja jest gwiazdą morza, pociechą na wygnaniu, światłem, które wskazuje drogą do nieba, osuszającym nasze łzy”.
„Najświętsza Maryja otacza opieką swoich czcicieli we wszystkich ich potrzebach, ale chroni ich najbardziej w godzinie śmierci”.
„Matki ziemskie nigdy nie opuszczają swoich dzieci. Podobnie Maryja, która tak bardzo kocha swoje dzieci za życia, z tak wielką czułością, z tak wielką dobrocią, czyż nie przybędzie, aby chronić je w ostatnich momentach życia, kiedy najbardziej jej potrzebują”.
„Kochajcie, czcijcie, służcie Maryi. Troszczcie się o to, aby inni Ją poznali, kochali i czcili. Nie tylko nie pójdzie na zatracenie dziecko, które czciło tę matkę, ale może mieć nadzieję na otrzymanie wielkiej korony w niebie”.
„Jest prawie że niemożliwe dotrzeć do Jezusa, jeżeli się nie idzie przez Maryję”.”

KS. BOSKO I MODLITWA

„Ten, kto się modli, czyni rzecz najważniejszą ze wszystkich”. ?Modlitwa jest nieodłączną towarzyszką życia chrześcijańskiego”. Modlitwa jest pierwszym pokarmem ducha, podobnie jak chleb jest pokarmem dla ciała”.
„Ten, kto się nie modli, nie może wytrwać w cnocie. Św. Augustyn powiedział: Kto uczy się dobrze modlić, uczy się dobrze żyć”. Trzeba się modlić z nieograniczoną nadzieją, że zostanie się wysłuchanym”.
„Kiedy się modlisz, zachowaj porządek próśb: najpierw proś o dobra duchowe, odpuszczenie grzechów, światło do poznania woli Bożej, siłę do wytrwania w łasce, a następnie proś o zdrowie fizyczne, błogosławieństwo dla rodziny, oddalenie niebezpieczeństw i bezpieczeństwo w pracy…”.
„Kiedy bawicie się, w czasie rozmów, albo w innym czasie wolnym, od czasu do czasu zwróćcie swoją myśl do Boga ofiarując Mu to, co czynicie”.
Modlitwa dla kapłana jest jak woda dla ryby, powietrze dla ptaka, źródło dla jelenia”.
Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze w pogotowiu, aby obronić się w chwili niebezpieczeństwa”.
„Modlitwa zdobywa gwałtem serce Boga”. Modlitwą i ofiarą przygotowuje się działanie”.
„Każdego ranka polecajcie Bogu troski dnia”.

KS. BOSKO I PRACA

“„Starajmy się pracować dużo, aby czynić dużo dobra”. „Praca jest wielką ochroną moralności”
„MODLITWA: OTO PIERWSZA RZECZ. A Z MODLITWĄ – PRACA. KTO NIE PRACUJE, NIE MA PRAWA DO POSIŁKU”.
„PRACUJ DLA PANA: RAJ WYNAGRODZI WSZYSTKO”.
„Czynię każdą rzecz tak, jak by była ostatnią w moim życiu. Pracuję tak, jak bym miał jeszcze żyć przez długie lata”.
„Pracuj i cierp dla Boga, który tak wiele się trudził i cierpiał dla nas”.
„Czyńcie to, co możecie. Bóg uczyni to, co wy nie możecie uczynić”.
„Uświęcajcie pracę szczerą intencją, aktami zjednoczenia z Panem i Madonną, i jak najlepszym jej wykonaniem”.
„Pracujcie, ale zawsze z dobrocią św. Franciszka Salezego i cierpliwością Hioba”.
„Biada temu, kto pracując oczekuje na uznanie świata. Świat jest złym płatnikiem i odpłaca zawsze niewdzięcznością”.
„Człowiek narodził się, aby pracować. I tylko ten, kto pracuje z miłością i obowiązkowością, odkryje lekkim ponoszony trud”. „Raj nie jest dla leniwych”. „Cząstka raju wynagrodzi wszystko”.
„Poprzez dzieła miłosierdzia zamykamy dla siebie bramy piekła i otwieramy dla siebie bramy raju”.
„W czasie trudów i cierpień nie zapominajmy, że mamy wielką nagrodę, przygotowaną w niebie”.

POWIEDZIELI O KS. BOSKO

“„Ks. Bosko jest skarbem Italii” (Papież Pius IX). „Ks. Bosko jest olbrzymem świętości” (Papież Pius XI).
„Ks. Bosko jest jedną z największych chlub Kościoła i Włoch” (Papież Pius XII).
„Szczęśliwi salezjanie, że mają takiego ks. Bosko” (Papież Jan Paweł I).
„Ks. Bosko: jego imię jest poematem łaski i apostolatu” (Papież Jan XXIII).
„Ks. Bosko jest człowiekiem na miarę legendy” (Wiktor Hugo).
„Ks. Bosko miał wspaniałe serce dla biednych, widział w nich Jezusa… wiedział, że to, co czyni dla tych uliczników, czyni dla Jezusa” (Matka Teresa z Kalkuty).
„Aby odnaleźć inną postać o tych samych rozmiarach co ks. Bosko, trzeba by się cofnąć o wieki do tyłu w historii Kościoła” (Kard. I. Schuster).
Genialność Oratorium ks. Bosko polega na tym, że zakłada ono odpowiedni kodeks moralny i religijny, ale później przyjmuje wszystkich” (Umberto Eco).
„Ks. Bosko jest jednym z ludzi najbardziej kompletnych i absolutnych, jakich znała ziemia” (Joergensen). „Ks. Bosko jest rzeczywiście przykładem wielkiego założyciela: idealistą i realistą zarazem” (H. Daniel-Rops).
„ŚWIĘTY JAN BOSKO JEST OJCEM I NAUCZYCIELEM MŁODZIEŻY.
Jego niezwykły sekret polegał na tym, e nie zawiódł nigdy najgłębszych pragnień młodzieży. Papież Jan Paweł II, 31 stycznia 1988.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *