Mike McGlinchey Authentic Jersey Kontakty | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Kontakty

PODZIĘKOWANIE…
Fotografie i teksty tutaj wykorzystane pochodzą z różnych źródeł. Zostały one wprost zacytowane lub odpowiednio przepracowane, czy też uaktualnione i dostosowane do możliwie jak najlepszego odbioru. Niektóre treści są specjalnie opracowane dla potrzeb tej strony, stąd też nasza wdzięczność pod adresem ich autorów.
Ta strona internetowa dotycząca Domu Macierzystego Salezjanów w Turynie-Valdocco została zaprojektowana i zrealizowana (2000-2017) przez MARIO SCUDU SDB przy współpracy technicznej początkowy z Paolo Battistetti.
————— Tłumaczenia strony w wersji polskiej dokonał Zdzisław Brzęk SDB.
————— Data wykonania strony: 24.05.2002 (M.S.)
————— Tę wersję tekstu zakończono: 2003 / 2005 / 2007 / 2010 (M.S.)

——–Restyling 2013: by Piergiorgio BORGOGNO – Enzo GOVERNALE, Torino-Valdocco
Visits: 2002 – 2012: 3.802.000

Visits (Google Analytics): 2013: 495.000 2014: 603.000 2015: 759.000 2016: 811.085

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *