Mike McGlinchey Authentic Jersey Info CSDM | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Info CSDM

PROGRAM ZWIEDZANIA CENTRUM:

NIEDZIELA I ŚWIĘTA : 10,30 – 12,00 ; 15,30 – 18,00
Dla grup: tylko po wstępnym zgłoszeniu.

Adres: UFFICIO C.S.D.M.-  Via Maria Ausiliatrice 32 – 10152 Torino-Valdocco / Italia
TEL. +39.011.52.24.254 – FAX +39.011.52.24.690 E-mail: csdm.valdocco@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *