Mike McGlinchey Authentic Jersey Cele – Wystawa | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Cele – Wystawa

CELE CENTRUM

Centrum stawia sobie za cel gromadzenie dokumentacji związanej z kultem maryjnym – mającym miejsce w przeszłości i obecnie – jaki lud chrześcijański żywił i żywi względem Maryi, zwłaszcza w jego wymiarze katolickim.Wypada tutaj odwołać się do papieża Pawła VI, który dobitnie wyraził się o tej ‘rzeczywistości żywotnej i skutecznej, jaką jest RELIGIJNOŚĆ LUB POBOŻNOŚĆ LUDOWA’
Salezjańskie Centrum Dokumentacji Maryjnej jest usytuowane w krypcie Sanktuarium, albo inaczej, w tych pomieszczeniach, które zostały uzyskane z fundamentów Bazyliki.
Są to pomieszczenia o zróżnicowanej wysokości, obejmujące dwa piętra o dużym znaczeniu architektonicznym, również dlatego, że są ożywione niszami i kolumnami.
Owo zróżnicowanie pomieszczeń częściowo jest wynikiem złych obliczeń, jakie zakładał początkowy projekt, a które dotyczyły fundamentów Sanktuarium.
Istotnie, z przyczyn geologicznego charakteru terenu, podczas robienia wykopów trzeba było wejść znacznie głębiej w teren, niż to wstępnie zakładano.
Obecnie Centrum posiada następującą strukturę:
1) strefę ze stałą wystawą, która częściowo jest do uporządkowania ze względu na wielką ilość materiału, jaki dotarł w ostatnim dziesięcioleciu.
2) „Strefę” naukową, obejmującą bibliotekę i materiał naukowy do konsultacji dla uczonych i miłośników.
3) Magazyny – niedostępne dla publiczności, w których są przechowywane przedmioty różnego rodzaju (statuy, przedmioty kultu…). Wiele z nich posiada dużą wartość historyczno-artystyczną. Ich znalezienie się tam w dużej mierze jest spowodowane brakiem odpowiedniego miejsca w strefie wystawowej.
4) Krypta Sanktuarium z pomieszczeniami na wystawy czasowe.
Powyżej na ścianie, nad schodami prowadzącymi do sal wystawowych, można zobaczyć wotywne malowidła i przedmioty kultu. Gdy chodzi o wspomniane malowidła, mowa tu o jedynych malowidłach wotywnych, jakie udało się uratować podczas prawie że całkowitego ich zniszczenia w czasie prac rozbudowy Sanktuarium, przeprowadzonych w latach 1935-38. Zachował się też jedyny wotywny ‘olej’, sięgający czasu, w którym jeszcze żył ks. Bosko. Niektóre z wystawionych tutaj wotów nie zostały ofiarowane przez osoby, które dostąpiły łask, lecz są nieznanego pochodzenia. Często pochodzą z zakupu na targu ze starociami lub zostały przekazane przez anonimowych ofiarodawców.

WYSTAWA STAŁA / Obejmuje trzy sektory:

1 – Maryja w pobożności ludowej:
zawiera wszystko to, co związane jest z życiem Maryi i Jezusa, począwszy od ich Narodzin aż po Krzyż. Interesujące są niektóre przedstawienia Bożego Narodzenia, które nadeszły z całego świata, a także Wizerunki Dziewicy w soli, w ceramice, drewnie; na znaczkach. Znajduje się też tutaj obraz Niepokalanej, który na życzenie ks. Bosko został namalowany w 1882 r. przez Józefa Rolliniego, malarza, którego dziełem jest również wystrój kopuły w Bazylice Maryi Wspomożycielki. A poza tym są tam cenne przedmioty związane z kultem Bolesnej Dziewicy, Męką (w ogólnym ujęciu), a przede wszystkim – ze świętym Całunem. Jest tu również święty Gwóźdź, z potwierdzeniem jego autentyczności przez opata Bazyliki Najświętszego Serca w Rzymskiej Jerozolimie. W gablotach: obrazy, obrazki przedstawiające Dziewicę, pochodzące z różnych krajów, z uwzględnieniem najważniejszych Objawień. Mamy więc Dziewicę z Pilar, Lourdes, la Salette, Fatimy, Guadalupe…
Jedna z gablot zawiera rozmaite różańce, które w swoim czasie były używane przez różne Rodziny Zakonne na świecie. Wśród nich jest również Różaniec, którego używał ks. Bosko.

2 – Maryja Wspomożycielka i ks. Bosko:
Możemy tutaj podziwiać pierwszy rysunek i szkic obrazu Maryi Wspomożycielki, jaki księdzu Bosko zaprezentował malarz Lorenzone, a naprzeciw, na ścianie – olbrzymią fotografię tego obrazu, ze wskazaniem imion Apostołów, otaczających Dziewicę i świętych, których statuy ozdabiają jego ramę.
Są tu także wystawione olbrzymie płótna: pierwsze z nich, autorstwa E. Reffo, przedstawia św. Franciszka Salezego i pochodzi z 1896 r. ; drugie – którego autorem jest P. G. Grida, pochodzące z 1955 r., przedstawia św. Dominika Savio w postawie modlitewnej, przed statuą Madonny.
Gabloty zawierają niektóre z cennych pamiątek, takie jak Monstrancja, którą ks. Cafasso podarował ks. Bosko dla kościoła św. Franciszka Salezego 1858 r., naczynie związane z cudem bilokacji we Francji, którą miał ks. Bosko 14 października 1878 r. Jest tam również płótno, które przedstawia Maryję Wspomożycielkę o rysach chińskich, namalowane w Pekinie przez salezjanina ks. Mario Acquistapace. A na stołach są rozłożone kserokopie projektów, które ks. Bosko przedstawił w Radzie Miejskiej Turynu w związku z budową Bazyliki Maryi Wspomożycielki w roku 1860.
Inną ciekawostkę dla zwiedzających stanowi mały model Bazyliki Maryi Wspomożycielki, zbudowany w dużym pomniejszeniu z 14.300 zapałek, który jest wyczynem Franciszka Aloardiego z Treviglio BG. Obok bardzo ładnie się prezentuje inny model – rodzinnego domu ks. Bosko z Becchi, wykonany z prawdziwej cegły, będący dziełem Michała Rapolli z Venosa (Potenza).

3 – Maryja Wspomożycielka na świecie:
W tym sektorze są zgromadzone świadectwa kultu maryjnego z różnych części świata, gdzie pracują salezjanie. Wśród nich na uwagę zasługują dwa bardzo cenne, i być może jedne z najstarszych dokumentów pochodzących z czasu prześladowania w Japonii, z 1659 r., które zawierają listę osób i orzeczenie wyroku śmierci za wiarę (pierwszy dokument) oraz orzeczenie o wyrzeczeniu się wiary (drugi dokument). Obok nich można podziwiać wielki miecz Samurajów i niektóre rzeźby wykonane z korzenia drzewa, które przedstawiają przodków z XVIII w.
Jedna z gablot zawiera pamiątki i niektóre przedmioty należące do pierwszych męczenników salezjańskich w Chinach: kard. Ludwika Versiglia i ks. Kaliksta Caravario, które są zgrupowane wokół statuy Maryi Wspomożycielki, podarowanej ks. Egidio Viganò przez biskupa Chin Północnych, podczas jego podróży do Chin w 1978 r.
Poza tym znajdują się tam liczne wizerunki Madonny, o różnych rysach twarzy, wykonane z rozmaitych materiałów, pochodzące z Palestyny, Indii, Filipin, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *