Mike McGlinchey Authentic Jersey CSDM – Salezjańskie Centrum Dokumentacji Maryjnej | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

CSDM – Salezjańskie Centrum Dokumentacji Maryjnej

OPIS CENTRUM / CSDM

Salezjańskie Centrum Maryjne Dokumentacji historycznej i ludowej. Nosi nazwę ‘salezjańskiego’ ze względu na umiejscowienie i początki, a można by je opisać w następujący sposób: obejmuje pewną liczbę pomieszczeń, w których zostało zgromadzone, skatalogowane i zaoferowane zwiedzającym i naukowcom wszystko to, co może szczegółowo i fragmentarycznie udokumentować historię kultu, który lud chrześcijański żywił względem Matki Bożej oraz wszystko to, co jest w służbie ‘pobożności ludowej’
Ks. Piotr Ceresa, zmarły 19 kwietnia 1997, był głównym twórcą tego Centrum. Z tego też względu jemu jest ono zadedykowane. Oto jak on sam opisuje jego początki: “W 1918 r., w krypcie Sanktuarium Maryi Wspomożycielki, zostało zainaugurowane ‘Muzeum kultu Maryi Wspomożycielki’ o zasięgu światowym. Początki tego muzeum sięgają 1915 r., kiedy to Sanktuarium obchodziło pierwsze sto lat ustanowienia liturgicznego święta Maryi Wspomożycielki, wprowadzonego przez papieża Piusa VII 15 września 1815 r.
Pośród różnych inicjatyw pojawiła się wtedy również myśl o zorganizowaniu wystawy obrazującej kult Maryi Wspomożycielki na świecie”. Ale wybuch pierwszej wojny światowej (1914-1918) udaremnił całkowicie ten zamiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *