Mike McGlinchey Authentic Jersey WIELKI OBRAZ | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

WIELKI OBRAZ

WIELKI OBRAZ WSPOMOŻYCIELKI

Powstał on według pomysłu ks. Bosko, o którym – jak o czymś już widzianym – w ten sposób wypowiedział się do malarza Lorenzone: “Na górze znajduje się Najświętsza Maryja pośród anielskich chórów, następnie – chóry proroków, dziewic, wyznawców. Na dole, na ziemi: emblematy wielkich zwycięstw Maryi oraz narody świata wznoszące do Niej swoje ręce, błagające Ją o pomoc”. Malarz każe mu zauważyć, iż aby namalować obraz tego rodzaju, potrzeba wielkiego placu i, aby go pomieścić – ogromnego kościoła, jak plac Zamkowy w Turynie. .
Ks. Bosko ostatecznie dał się przekonać, ograniczając rozmach swojego projektu. Lorenzone wynajął najwyższy salon w Pałacu Madama i zabrał się do roboty. Po trzech latach pracy olbrzymi obraz został ukończony i umieszczony na swoim miejscu, w kościele Wspomożycielki. Ks. Bosko w ten sposób go opisał:
“Dziewica znajduje się w morzu światła i dostojeństwa. Jest otoczona zastępem Aniołów, którzy oddają Jej pokłon jako swojej Królowej. W prawicy trzyma berło, które jest symbolem Jej władzy.
W lewej ręce trzyma Dziecię z otwartymi rękami – udzielające swoich łask i swego miłosierdzia temu, kto się ucieka do czcigodnej Jego Rodzicielki. Wokół i poniżej znajdują się święci Apostołowie i Ewangeliści. Ci, będąc w słodkiej ekstazie, prawie że wypowiadając: “Regina Apostolorum, ora pro nobis”, ze zdumieniem wpatrują się w Świętą Dziewicę. W głębi obrazu przedstawione jest miasto Turyn z Sanktuarium na Valdocco na pierwszym planie, w tle – Superga. To, co nadaje szczególną wartość obrazowi, jest jego wymiar religijny, który wywołuje uczucie pobożności u oglądającego”. Zgodnie z opisem uczynionym przez ks. Bosko, obraz ten jest wymownym odzwierciedleniem tego wszystkiego, co wiąże się z tytułem “Maryja, Matka Kościoła”. Stanowi znaczącą „stronicę” katechezy maryjnej: Maryja jako Matka Syna Bożego jest Królową nieba i ziemi. Cały Kościół, reprezentowany przez Apostołów i Świętych, nazywa Ją Matką i potężną Wspomożycielką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *