Mike McGlinchey Authentic Jersey TYTUŁ – ROZBUDOWA | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

TYTUŁ – ROZBUDOWA

TYTUŁ „MARYJA WSPOMOŻYCIELKA”

W 1862 r. ks. Bosko zwierzył się ks. Cagliero:

„Madonna chce, abyśmy Ją czcili pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki. Nadchodzą czasy tak smutne, że potrzebujemy, aby Święta Dziewica pomogła nam zachować i obronić wiarę chrześcijańską”. Ten tytuł nie był nowy w Kościele: od 1500 r. znajdował się on wśród wezwań litanii loretańskiej. Kult Maryi Wspomożycielki był już znany w czasach św. Piusa V. Począwszy od roku 1684 w Monachium działało Arcybractwo Maryi Wspomożycielki. Papież Pius VII ustanowił święto Maryi Wspomożycielki i wskazał jako jego datę 24 maja, dzień swojego powrotu do Rzymu, po wyjściu z niewoli napoleońskiej (1814).
W 1868 r. ks. Bosko napisał: „Doświadczenie osiemnastu wieków pozwala nam dostrzec, że Najświętsza Maryja nie przestała z nieba, z wielkim powodzeniem, kontynuować tej misji Matki Kościoła i Wspomożycielki Chrześcijan, którą rozpoczęła na ziemi”.

ROZBUDOWA SANKTUARIUM

W 1934 r. (rok kanonizacji ks. Bosko) rozpoczęły się prace związane z rozbudową i dalszym wystrojem Sanktuarium. Prace te były spowodowane zwiększającą się liczbą mieszkańców w dzielnicy Turyn-Valdocco (motywy duszpasterskie i społeczne), brakiem odpowiedniej ilości wyjść podczas wielkich celebracji z udziałem licznej rzeszy wiernych (motywy bezpieczeństwa) i jako ostatnia racja – ponieważ chciano wystawić godny ołtarz księdzu Bosko, który został ogłoszony świętym (motyw duchowy i salezjański).
Rozbudowa została zaprojektowana i zrealizowana przez architektów Mario Ceradiniego i salezjanina koadiutora Giulio Valottiego.

Do zasadniczych nowości, które zosta y wprowadzone, należały:

1 –  Nowy ołtarz poświęcony &w. Janowi Bosko.
2 –  Rozbudowa prezbiterium oraz cofnięcie i odrestaurowanie głównego ołtarza.
3 –  Druga kopuła o średnicy 12 m z napisem:

—– ” HIC DOMUS MEA,  INDE GLORIA MEA “.

4 –  Dwie kaplice boczne z odpowiednimi niszami (ta po lewej: z przeznaczeniem dla wielkich organów).

Są one połączone pasażem (galerią) z małymi ołtarzami poświęconymi Chrystusowi Ukrzyżowanemu i licznym świętym (św. Józefowi Cottolengo, św. Józefowi Cafasso, spowiednikowi i kierownikowi duchowemu ks. Bosko, św. Piusowi V oraz świętym męczennikom Solutorowi, Awentynowi i Oktawiuszowi, a także Aniołowi Stróżowi). Wystrój kościoła jest dziełem malarza Cusettiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *