Mike McGlinchey Authentic Jersey Kaplica S. Serca – Sen | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

Kaplica S. Serca – Sen

KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

Ze względu na ogromną pobożność, jaką żywił ks. Bosko do Serca Pana Jezusa. On sam napisał, że po objawieniach, jakie miała św. Małgorzata Alacoque : „ten kult duchowni i świeccy przyjęli ze szczególnym zapałem, jako że odpowiadał on naglącej potrzebie serca”. Ta pobożność księdza Bosko jest również potwierdzona przez ks. G. Barberisa SDB, który tak pisze:
W głębi, po prawej stronie od wejścia do Sanktuarium, znajduje się kaplica Najświętszego Serca. Jest mała, o wdzięcznym wyglądzie i bardzo wyciszona, doskonale nadająca się do modlitwy. Istotnie, bardzo często można tam zobaczyć wiernych i pielgrzymów trwających na modlitwie.
Dlaczego kaplica Najświętszego Serca?
„Godna podziwu była także pobożność ks. Bosko, jaką ten żywił do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polecał ją bardzo swoim chłopcom…. Ową miłość i pobożność najlepiej przejawił pod koniec swojego życia – kiedy to za cenę wielkich ofiar, a także upokorzeń – wybudował Bazylikę Najświętszego Serca w Rzymie, znajdującą się obecnie przy Głównym Dworcu Termini.

SEN O DWU KOLUMNACH I TRATWIE…

W głębi Bazyliki można podziwiać dwa malowidła przedstawiające sen o tratwie i sen o dwu kolumnach. 30 maja 1862 r. ks. Bosko opowiedział o tym, jak to widział we śnie wielką batalię na morzu, w której ogromna ilość małych i dużych statków wystąpiła przeciwko jednemu, jedynemu, dostojnemu okrętowi – symbolowi Kościoła. Okręt ten, chociaż był wielokrotnie atakowany, zawsze wychodził zwycięsko z opresji. Był sterowany przez Papieża i pewnie zakotwiczony pośród dwu wyniosłych kolumn wynurzających się z morza. Pierwsza z nich, dzierżąca na górze wielką Hostię miała napis: „Salus credentium” (‘Zbawienie wierzących’).
Druga, niższa ze statuą Niepokalanej na szczycie była z napisem: „Auxilium Christianorum” (‘Wspomożycielka Chrześcijan’). Drugi ze snów, sen o tratwie został opowiedziany przez ks. Bosko w 1866 r. Chłopcy zaskoczeni przez straszną powódź, aby się ratować, wsiadają wraz z ks. Bosko na tratwę i widzą na niebie tajemnicze słowo MEDOUM, które Święty wyjaśnia następująco: „Matka i Pani całego Świata, Maryja”.Gdy tratwa szczęśliwie dotarła na bezpieczne miejsce, Dziewica Maryja powiedziała do chłopców:
 “Jeżeli będziecie dla mnie pobożnymi synami, Ja będę dla was kochającą Matką”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *