Mike McGlinchey Authentic Jersey BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

BAZYLIKA MARYI WSPOMOŻYCIELKI

WITAJCIE!

To, co Wam proponujemy, jest rodzajem “wirtualnej pielgrzymki” do najważniejszych miejsc w Turynie-Valdocco uświęconych obecnością św. Jana Bosko. Tutaj znajduje się Dom Macierzysty Salezjanów (SDB), ponieważ w tym miejscu ks. Bosko zainicjował swoje dzieło na rzecz młodzieży. Najpierw objęło ono swym zasięgiem chłopców z Turynu, a następnie, poprzez duchowych Synów i Córki ks. Bosko (Rodzina Salezjańska) – młodzież całego świata. Tutaj znajdują się korzenie tego dzieła i biorą swój początek najstarsze stronice historii salezjańskiej, wśród których pierwszorzędne znaczenie ma ta dotycząca Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych. Zostało ono wzniesione przez św. Jana Bosko jako pomnik wdzięczności względem Dziewicy Maryi, czczonej pod imieniem Wspomożycielki. Jako kościół – matka i centrum duchowe dzieła salezjańskiego. Prawdziwa pobożność maryjna prowadzi do spotkania z Chrystusem i z 2bma_navatabraćmi w Kościele.
Stąd też etapy realnego czy wirtualnego pielgrzymowania powinny być następujące:

1 – SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO:
Podobnie jak uczniowie z Emaus potrzebujemy odnaleźć w spotkaniu z Jezusem i z Jego Słowem życia wiecznego – radość i nadzieję.
2 – MODLITWA:
Bez niej nie ma wzrostu duchowego i nie ma przylgnięcia do tego, co Pan nauczał poprzez słowa i czyny.
3 – POJEDNANIE:
Z Bogiem i z braćmi oraz siostrami w Sakramencie Pokuty. Wraz z Eucharystią Spowiedź stanowiła dla ks. Bosko jeden z filarów budowy duchowej i wychowawczej.
4 – EUCHARYSTIA:
Powinna być ona kulminacyjnym momentem każdej pielgrzymki. Poprzez Eucharystię jednoczymy się z Jezusem, naszym Panem, Sensem i Przewodnikiem naszego życia.
5 – ODDANIE SIE MARYI:
Na krzyżu Jezus dał nam Maryję jako naszą Matkę. Powierzamy się Jej jako naszej Przewodniczce, obieramy Ją jako wzór i pomoc na naszej drodze do Chrystusa i Ojca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *