Mike McGlinchey Authentic Jersey ADMA on line 2013-2018 | SALEZJANIE KS. BOSKO | Dom Macierzysty SDB Turyn-Valdocco

ADMA on line 2013-2018

2013 ADMA ON LINE  2013

09  |  24  września  |  Maria prowadzi do navròcenia  | Tekst | PDF |
10  |  24  października  | Maryja zaprasza nas do modlitwy | Tekst | PDF |
11  |  24  listopad  | Maryja zaprasza nas do otwarcia się nas na modlitwę | Tekst | PDF  |
12  | 24 grudzień  | Maryja zaprasza nas do otwarcia serca  | Tekst | PDF   |

2014 ADMA ON LINE 2014

01 | 24  stycznia 2014  | Maryja przynosi nam Króla pokoju  |  Tekst PDF   |
02 | 24  lutego 2014     | Maryja zachęca nas do czytania i życia Słowem Bożym |  Tekst  | PDF  |
03 | 24  marzec 2014   | Maryja zaprasza nas do bycia swiadkami Boga |  Tekst  |  PDF   |
04 | 24  kwietnia 2014  | Maryja zaprasza nas, abyśmy zdecydowali się… | Tekst | PDF  |
05 | 24  maja 2014       | Maryja zaprasza nas do otwarcia serc na łaskę Boga | Tekst | PDF  |
06 | 24  czerwiec 2014 | Maryja zaprasza nas do świętości | Tekst | PDF  |
07 | 24  lipca 2014       | Maryja wychowuje nas do odkrywania mądrości życiowej | Tekst | PDF  |
09 | 24  wrzesnia 2014  | Maryja zaprasza nas do modlitwy w swoich intencjach | Tekst | PDF  |
10 | 24  października 2014 | Maryja zaprasza nas do bycia gwiazdami świecącymi | Tekst | PDF  |
11 | 24  listopad 2014 |  Maryja zaprasza nas do wspólnoty Świętych | Tekst | PDF  |
12 | 24  grudnia 2014 | Maryja zaprasza nas do bycia nosicielami Ewangelii… | Tekst | PDF  |

2015 ADMA ON LINE 2014

01 | 24 stycznia 2015 |  Maryja zaprasza nas do modlitwy i uwielbiania Jej Syna Jezusa | Tekst| PDF
02 | 24 lutego 2015 Maryja zaprasza nas do życia w modlitwie naszego powołania | Tekst | PDF
03 | 24 marzec 2015 Maryja zaprasza nas do szukania w modlitwie woli Boga | Tekst | PDF
04 | 24 kwietnia 2015 Maryja zachęca nas do modlenia się i do staczania walki przeciw.. | Tekst | PDF
05 | 24 maja 2015 |  Maryja zaprasza nas do modlitwy do Ducha Świętego ponieważ … | Tekst | PDF
06 | 24 czerwiec 2015 |  Maryja zaprasza nas do uwierzenia w potęgę modlitwy | Tekst | PDF
07 | 24 lipca 2015 | Maryja zachęca nas do powracania do Boga | Tekst | PDF
08 |16 sierpnia 2015 | Numer specjalny: VII Światowy Kongres Maryi Wspomożycielki | Tekst | PDF
09 | 24 wrzesnia 2015 |Maryja zaprasza nas do modlenia się za rodziny i o świętość…. | Tekst PDF
10 | 24 października 2015 | Maryja zdobywa dla nas mocną wiarę | Tekst | PDF
11 | 24 listopad 2015 | Maryja zachęca nas do zdecydowania się na świętość | Tekst | PDF
12 | 24 grudnia 2015 |  Maryja zachęca nas do bycia nosicielami pokoju i nadziei | Tekst | PDF

2016 ADMA ON LINE 2016

01 | 24 stycznia 2016 |  Maryja zaprasza nas do bycia pokojem | Tekst | PDF
02 | 24 lutego 2016 | Maryja zachęca nas do powracania do Boga i do Jego przykazań | Tekst | PDF
03 | 24 marzec 2016 |  Maryja zaprasza nas do podjęcia krzyża | Tekst | PDF
04 | 24 kwietnia 2016 | Maryja zaprasza nas do poznawania w modlitwie miłości Boga | Tekst | PDF
05 | 24 maja 2016 | Maryja zaprasza nas do powrotu do Boga i do modlitwy | Tekst | PDF
06 | 24 czerwiec 2016 | Maryja zaprasza nas do zwracania się z prośbą do DuchaŚwiętego | PDF
07-08 | 24 lipiec–sierpień 2016 | Maryja zaprasza nas do wytrwania w modlitwie | PDF
09 | 24 wrzesnia 2015 | Maryja zaprasza nas do otwierania bramy serca | PDF
10 | 24 października 2016 | Maryja zachęca nas do takiego działania, ażeby modlitwa…|  PDF
11 | 24 listopad 2016 | Maryja zaprasza nas do modlitwy o pokój |  PDF
12 | 24 grudnia 2016 |  Maryja prowadzi nas do prostego życia | PDF

2017 ADMA ON LINE 2014

01 | 24  stycznia 2017  | Maryja zaprasza nas do bycia radosnymi i do nie tracenia nadziei | PDF
02 | 24 lutego 2017 | Maryja zaprasza nas do modlenia się i do zdecydowania się na świętość | PDF
03 | 24 marzec 2017 |  Maryja zaprasza nas do życia głębią wiary | PDF
04 | 24 kwietnia 2017 | Maryja zaprasza nas do otwierania naszych serc na miłosierdzie Boga |
PDF
05 | 24 maja 2017 | Maryja zachęca nas do świadczenia o Jej obecności | PDF
06 | 24 czerwiec 2017 | Maryja zaprasza nas do nawrócenia | PDF
07-08 | 24 lipiec–sierpień 2017 | Maryja zaprasza nas do głębokiej modlitwy | PDF
09 | 24 wrzesnia 2017 | Maryja zachęca nas do nie ustawania w modlitwie | PDF
10 | 24 października 2017 | Maryja zaprasza nas do bycia wspaniałomyślnymi w..|  PDF
11 | 24 list-grudnua 2017 | Maria przypomina nam, że święci są wzorami i zachętą do świętości | PDF

2018 ADMA ON LINE 2014

01 | 24 stycznia 2018 | Maryja zaprasza nas do życia świadectwem o łaskach otrzymanych | PDF
02 | 24 lutego 2018 Maryja zaprasza nas do modlenia się do Ducha Świętego celem otrzymania ..| PDF
03 | 24 marzec 2018 |Maryja zaprasza nas do otwierania się i do życia przykazaniami Boga | PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *